QUY ĐỊNH HÀNG HÓA CẤM GỬI

Đánh giá

Gửi hàng đi quốc tế là nhu cầu cần thiết của nhiều khách hàng, tuy nhiên có một số vật phẩm, hàng hóa  sẽ không được chấp nhận vận chuyển qua dịch vụ  gửi hàng đi quốc tế. Các mặt hàng bao gồm:

 • Thuốc phiện ,các chất ma tuý và chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 • Các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại vật phẩm, hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Sinh vật sống.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hoá cấm nhập vào nước nhận (theo thông báo của Hiệp hội EMS).
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền
 • Các vật phẩm, hàng hóa mà tính chất hoặc cách gói bọc có thể gây nguy hiểm cho người nhân viên khai thác, vận chuyển, người dân hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

 Quy định chung về vật phẩm, hàng hóa có điều kiện

 • Vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi phải thực hiện các quy định về xuất khẩu của Nhà nước và điều kiện nhập khẩu vào các nước nhận (căn cứ quy định về hàng hoá và vật phẩm cấm nhập và nhập có điều kiện vào các nước của Việt Nam, Bưu chính nước nhận và Hiệp hội Bưu chính thế giới).
 • Bưu gửi có vật phẩm, hàng hoá để kinh doanh phải có đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và theo thông báo của Hiệp hội Bưu chính thế giới.
 • Vật phẩm, hàng hoá gửi trong bưu gửi EMS vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.

Lưu ý chung

Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và cập nhật danh mục hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của dịch vụ gửi hàng Quốc tế đã được đăng tải trên website trước đây (các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của các quốc gia/ vùng lãnh thổ và quy định của hãng vận chuyển hàng không đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu có thể thay đổi theo từng thời điểm để phù hợp với tình hình thực tế).

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN