Phụ phí

Hiểu rõ hóa đơn của bạn
Phụ phí là các loại phí bắt buộc tính thêm, và áp dụng cho tất cả các lô hàng của bạn được gửi qua Chuyển Phát Tiết Kiệm.
Khi gửi hàng với Chuyển Phát Tiết Kiệm, các loại phụ phí sau được áp dụng:
Phụ phí nhiên liệu
Do giá nhiên liệu liên tục biến động, Chuyển Phát Tiết Kiệm phải áp dụng phụ phí nhiên liệu dựa trên chỉ số cơ sở áp dụng cho tất cả các lô hàng. Cách tính này, cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi một cơ chế tính phí rõ ràng đối với chi phí nhiên liệu.
Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết về phụ phí nhiên liệu được áp dụng trong khu vực của bạn.
Phụ phí An ninh
Chuyển Phát Tiết Kiệm đã thực hiện bổ sung các thủ tục, các hoạt động, và đầu tư để bảo đảm an toàn cho hàng hóa của khách hàng thuộc phạm vi bảo quản của chúng tôi. Để phần nào bù trừ các chi phí phát sinh thêm, Phụ phí An ninh được áp dụng cho tất cả các lô hàng.
Phụ phí sẽ được tính trên tất cả các lô hàng Chuyển Phát Nhanh, Chuyển Phát Nhanh Tiết Kiệm, và các lô hàng sử dụng dịch vụ Đặc biệt với mức 1.500 VNĐ/1 kg. Mức phụ phí tối thiểu là 15.000 VNĐ và tối đa là 300.000 VNĐ trên một lô hàng.
Đối với các lô hàng nặng chuyển bằng đường hàng không, mức phí sẽ là 0.09 Euro/1 kg*. Mức phụ phí tối thiểu căn cứ trên trọng lượng 100 kg. Không có giới hạn trọng lượng tối đa cho việc tính phí.
*Chuyển Phát Tiết Kiệm sử dụng hệ số quy đổi thể tích để tính toán dù cho hàng hóa đó chịu phí theo trọng lượng thực tế hay trọng lượng thể tích – trọng lượng lớn hơn sẽ được chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *