CÁCH TÍNH CÂN NẶNG CỦA HÀNG HÓA

Đánh giá

Các công ty vận tải sẽ tính trọng lượng thể tích giả định của hàng hoá để so sánh với trọng lượng thực tế thực tế của hàng hoá.Sau đó, họ chọn giá trị lớn hơn, tùy xem hoặc tổng trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích giả thuyết lớn hơn. Giá trị trọng lượng nào được chọn là trọng lượng tính cước.

Trọng lượng tính phí chỉ được sử dụng bởi các Công Ty chuyển hàng quốc tế, khi tính toán giá cước vận chuyển của họ.
Cước phí gửi một lô hàng có thể bị ảnh hưởng bởi khoảng không gian mà nó chiếm trên một chiếc máy bay, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải là trọng lượng thực tế. Vì thế cần đo thêm cân thể tích.Cân nặng thực tế và cân nặng thể tích quy đổi,  cân nặng nào lớn hơn sẽ được áp dụng để tính cước phí vận chuyển
Cách tính cân nặng thể tích quy đổi.

Khối lượng thể tích = Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN