Bảng giá DHL 2021

Bảng giá DHL 2021 đã bao gồm phụ phí nhiên liệu, chưa bao gồm VAT(10%)

Bảng giá DHL 2021
Bảng giá DHL 2021
Bảng Zone DHL 2021
Bảng Zone DHL 2021